Tìm kiếm

Việc làm Giày da/Thuộc da

Liên kết được tài trợ

Giày da/Thuộc da - Merchandiser

Mã tin:
864045
Tên công ty
FOUR STRIPES COMPANY LTD
http://www.VinaVieclam.Com
Yêu cầu

- Nam/ Male
- Tuổi từ 35 trở lên
- Aged from 35 onwards
- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học các nghành liên quan
- College or University graduated with the related majors
- Kinh nghiệm Merchandising tối thiểu 03 năm tại các công ty sản xuất ( ưu tiên ngành may mặc )
- Experienced in Merchandising at least 03 years at the manufacturing company ( priority to garment & textile )
- Khả năng xử lý tình huống tốt, quyết đoán và lập trường vững
- Good problem solving, decisive and strong ability of difficult situation handling
- Nói và viết tiếng Anh tốt
- Good at English speaking and writing

Mô tả

- Thực hiện mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.
- Purchase materials for production.
- Liên hệ với các nhà cung cấp nguyên vật liệu để luôn đảm bảo nguyên vật liệu cung cấp cho sản xuất.
- Contact with suppliers to ensure material for production.
- Tìm kiếm, đàm phán và thương lượng giá cả để tìm ra nhà cung cấp nguyên vật liệu với chất lượng tốt và giá cả hợp lý.
- Source, negotiate, to find the suitable suppliers of materials with reasonable price and good quality.
- Dựa vào kế hoạch sản xuất hàng tuần, hàng tháng để lập định mức nguyên vật liệu và tiền hành đặt hàng cho các nhà cung cấp.
- Base on weekly & monthly production schedule to make material consumption and order for the suppliers.
- Dựa vào kế hoạch sản xuất và định mức nguyên vật liệu, chuyển kế hoạch phân bổ mã hàng đến các chuyển sản xuất.
- Based on the production plan and material consumption, deliver production code to production lines.
- Những công việc khác do Giám đốc giao.
- Other jobs as assignments by direct Manager/Director.

Quyền lợi

- Nhân viên được hưởng các quyền lợi theo Luật lao động Viêt Nam
- Employees get the benefits under Vietnam labor laws

Hình thức nộp

Nộp hồ sơ
Hạn nộp 18-02-2018
   - Tỉnh/Thành phố: Việc làm Hồ Chí Minh - Mức lương: 7-10 triệu - Kinh nghiệm: 3 năm - Trình độ: Cao đẳng
  Người liên hệ

  Phòng Nhân sự

  Địa chỉ

  SỐ 3, ĐOÀN KẾT, P.BÌNH THỌ, Q.THỦ ĐỨC, TP.HỒ CHÍ MINH

  Website:
  Điện thoại:
  Nếu không thấy email, bạn vui lòng vào website của công ty đăng tin tuyển dụng hoặc gọi điện thoại để xin email.
  Tìm kiếm tên hoặc địa chỉ công ty trên Google.com để có nhiều thông tin liên hệ hơn.
  Tin gốc: http://www.vinavieclam.com/giay-da-thuoc-da-merchandiser_19-864045.html
  Liên kết được tài trợ
  Liên kết được tài trợ