Bán hàng

Liên kết được tài trợ

Hải Phòng, Nhân Viên Sales & Makerting | Việc làm Bán hàng

Tên công ty
Công ty TNHH Citygas Miền Bắc
Mức lương
từ 5->7 triệu
Mã tin 1056237
Ngày đăng 05-10-2018 14:47
Mức lương từ 5->7 triệu
Nguồn tin tuyển dụng tại https://www.vinavieclam.Com

Yêu cầu

- Bachelor Accounting and finance field /Cử nhân kế toán tài chính
- Skill in Microsoft Office/ Kỹ năng tin học văn phòng
- Fluently 4 skills English Communication: Listening, writing, reading, speaking/ thành thạo tiếng Anh 4 kỹ năng.
- Updating new regulations relate to LPG business or accounting to implement/ Cập nhập quy định mới liên quan đến LPG

Mô tả

1.Sale support: daily key PO to software – Sun system and/ Hỗ trợ kinh doanh: chốt Đơn đạt hàng vào phần mềm – Hệ thống Sun

1.1 Contact to customer and deal with all problems related to Damage cylinders/ Liên lạc với khách hàng và giải quyết các vấn đề liên quan đến bình hư hỏng.
- When get customer complain about damage cylinder, have to check and confirm cylinder status and do all procedures to change others for customer/ Nhận thông tin phản hồi của khách hàng về bình hư hỏng, kiểm tra tình trạng bình và làm thủ tục đổi bình cho khách hàng.
1.2Contact to customer about subsidy/ Liên lạc với khách hàng về trợ giá
1.3Inform to customer about conditional subsidy and apply date and make announcement letter officially/Thông tin cho khách hàng về điều kiện và thời gian áp dụng trợ giá, gửi thư thông báo chính thức.
- In case of customer raise their idea, take note and inform to Manager/ Trong trường hợp khách hàng gửi ý kiến, lưu lại và thông tin tới quản lý.

1.3 Do Letter and announcement to send to customer/ Soạn thư và thông báo gửi đến khách hàng

1.4 Manage and do commercial contract and extend when expire/ Quản lý và soạn hợp đồng thương mại và gia hạn khi hợp đồng hết hạn.

1.5 Make reports by the end of month and send to Accounting department/ Báo cáo mỗi cuối tháng và gửi cho bộ phận kế toán.
- Make report by the end of monthly such as: rebate, subsidy and gas remain for Distributors/ Báo cáo cuối tháng : giảm giá, trợ giá và gas dư, gửi tới nhà phân phối.
- Contact with our Distributor about cylinder change/ damage/ Liên lạc với nhà phân phối về sự thay đổi, hư hỏng bình.
- Contact with our Distributor about support price/ Liên lạc với nhà phân phối về giá hỗ trợ
- Make sale report/ Báo cáo doanh số.
- Make and follow document/ letter send for Distributor or some Departments (be responsible for sending docs and invoices to distributor exactly and on time)/ Soạn và theo dõi tài liệu, thư từ gửi cho nhà phân phối hay các bộ phận khác.
2.Marketing:
- After receive international CP, make new price to send to Sale department and Manager to approve. New price will be fixed after adjust./ Sau khi nhận được CP quốc tế, làm giá mới gửi cho Nhân viên Sale và giám đốc duyệt. Giá mới được cố định sau khi điều chỉnh.
- Send to Accounting department to check/ gửi tới bộ phận kế toán kiểm tra.
- Input new price on software – SUN system and send to customer/ Nhập giá mới lên phần mềm-hệ thống SUN và gửi cho khách hàng
- Send new price to industry of trade of All Provinces in the North/ Gửi giá mới tới phòng thương mại của tấ cả các tỉnh thành liên quan trong miền Bắc.
- Make Marketing plan and all report related to marketing. Lập kế hoạch Marketting và các báo cáo liên quan.
- Other tasks assigned by Line manager/ Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Quyền lợi

- Lương tháng thứ 13
- Thưởng hiệu suất năm làm việc
- Nghỉ phép 15 ngày/ năm
- Khám sức khỏe định kỳ.
- Trợ cấp ăn trưa, trợ cấp thể thao

Hình thức nộp

Bấm "NỘP HỒ SƠ" để ứng tuyển, hoặc bạn cũng có thể nộp hồ sơ trực tiếp theo địa chỉ của công ty, ghi trong hồ sơ xem từ VinaVieclam.com

Nộp hồ sơ
Hạn nộp 13-01-2019 00:00
   - Tỉnh/Thành phố: Việc làm Hải Phòng - Mức lương: 5-7 triệu - Kinh nghiệm: 1 năm - Trình độ: Đại học
  Người liên hệ

  Trần Vương Công Thành

  Địa chỉ

  Đường Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

  Website công ty tuyển dụng:
  Điện thoại:
  Nếu không thấy email, bạn vui lòng vào website của công ty đăng tin tuyển dụng hoặc gọi điện thoại để xin email.
  Hoặc bạn cũng có thể nộp hồ sơ trực tiếp theo địa chỉ của công ty.
  Tìm kiếm tên hoặc địa chỉ công ty trên Google.com để có nhiều thông tin liên hệ hơn.
  Liên kết được tài trợ

  Các tin khác

  Công ty TNHH PP Sản Phẩm Cao Cấp LPD
  từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Ninh, Đồng Nai, Hải Phòng
  Ngày đăng 19 - 04 - 2019

  Danh sách ngành nghề