Việc làm Nông/Lâm/Ngư nghiệp, Bà Rịa - Vũng Tàu

ATLANTIC COMMODITIES VIETNAM LTD., CO. (ACOM)
Thỏa thuận VND | Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày đăng 20 - 11 - 2018
Liên kết được tài trợ
ATLANTIC COMMODITIES VIETNAM LTD., CO. (ACOM)
Thỏa thuận VND | Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày đăng 20 - 11 - 2018
NAVIGOS SEARCH
Thỏa thuận VND | Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày đăng 09 - 11 - 2018
DE HEUS LLC
Thỏa thuận VND | Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày đăng 05 - 11 - 2018
Công ty TNHH SX TM Thuận Quang MRO
từ 5->7 triệu VND | Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày đăng 01 - 11 - 2018
BEHN MEYER AGRICARE VIETNAM CO. LTD,
Thỏa thuận VND | Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày đăng 31 - 10 - 2018
ATLANTIC COMMODITIES VIETNAM LTD., CO. (ACOM)
Thỏa thuận VND | Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày đăng 31 - 10 - 2018
ATLANTIC COMMODITIES VIETNAM LTD., CO. (ACOM)
Thỏa thuận VND | Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày đăng 31 - 10 - 2018
Công ty CP Ứng Dụng Công Nghệ Xanh Việt Nam
từ 10->12 triệu VND | Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Hải Phòng, Hòa Bình, Thanh Hóa
Ngày đăng 26 - 10 - 2018
Công ty CP Ứng Dụng Công Nghệ Xanh Việt Nam
từ 10->12 triệu VND | Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Hà Nam, Hòa Bình, Thanh Hóa
Ngày đăng 25 - 10 - 2018
CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM
từ 7->10 triệu VND | Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai
Ngày đăng 16 - 10 - 2018
MASAN NUTRI-SCIENCE (Proconco & Anco) - Việt Pháp SX Thức Ăn Gia Súc
từ 15->20 triệu VND | Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Nông, Đồng Nai
Ngày đăng 07 - 10 - 2018
MASAN NUTRI-SCIENCE (Proconco & Anco) - Việt Pháp SX Thức Ăn Gia Súc
từ 15->20 triệu VND | Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Nông, Đồng Nai
Ngày đăng 03 - 10 - 2018
MASAN NUTRI-SCIENCE (Proconco & Anco) - Việt Pháp SX Thức Ăn Gia Súc
từ 15->20 triệu VND | Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Ninh Thuận
Ngày đăng 20 - 09 - 2018
Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Việt Nông
từ 7->10 triệu VND | Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai
Ngày đăng 08 - 09 - 2018
Liên kết được tài trợ
Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Việt Nông
từ 7->10 triệu VND | Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Định, Bình Thuận, Đồng Nai
Ngày đăng 08 - 09 - 2018