Việc làm Xây dựng, Hải Phòng

Công ty TNHH An Toàn Lao Động Đại An
từ 7->10 triệu VND | Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Toàn quốc
Ngày đăng 16 - 11 - 2018
Liên kết được tài trợ
Công ty CP Nội thất đẹp Phúc LInh
từ 3->5 triệu VND | Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng
Ngày đăng 10 - 11 - 2018
Tập đoàn Flamingo
từ 15->20 triệu VND | Hải Phòng
Ngày đăng 09 - 11 - 2018
Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hải Nam
từ 15->20 triệu VND | Hải Phòng
Ngày đăng 08 - 11 - 2018
DINH VU INDUSTRIAL ZONE JOINT STOCK COMPANY
Thỏa thuận VND | Hải Phòng
Ngày đăng 08 - 11 - 2018
Tập đoàn Flamingo
từ 12->15 triệu VND | Hải Phòng
Ngày đăng 07 - 11 - 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Thỏa thuận VND | Hải Phòng
Ngày đăng 07 - 11 - 2018
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NAM CHÂM SHIN-ETSU VIỆT NAM
Thỏa thuận VND | Hải Phòng
Ngày đăng 02 - 11 - 2018
Công ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Phúc Kiên Long Việt Nam
từ 5->7 triệu VND | Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh
Ngày đăng 01 - 11 - 2018
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VIỆT HÀN
Thỏa thuận VND | Hải Phòng
Ngày đăng 01 - 11 - 2018
Công ty cổ phần LICOGI 12
từ 10->12 triệu VND | Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh
Ngày đăng 26 - 10 - 2018
Công ty cổ phần LICOGI 12
từ 7->10 triệu VND | Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh
Ngày đăng 26 - 10 - 2018
Công ty cổ phần LICOGI 12
từ 7->10 triệu VND | Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh
Ngày đăng 26 - 10 - 2018
Công ty cổ phần xây dựng Kỹ thuật cao
từ 7->10 triệu VND | Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng
Ngày đăng 19 - 10 - 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN TÂN HOÀNG MINH
từ 10->12 triệu VND | Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh
Ngày đăng 18 - 10 - 2018
Liên kết được tài trợ
CÔNG TY TNHH TTPCONS
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Nam
Ngày đăng 17 - 10 - 2018
Công ty cổ phần xây dựng Kỹ thuật cao
từ 7->10 triệu VND | Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Quảng Ninh
Ngày đăng 09 - 10 - 2018
Công ty Cổ phần xây dựng 105
từ 12->15 triệu VND | Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Toàn quốc
Ngày đăng 08 - 10 - 2018
Công ty Cổ phần xây dựng 105
từ 12->15 triệu VND | Hà Nam, Hải Phòng, Toàn quốc
Ngày đăng 08 - 10 - 2018
Công ty Cổ phần xây dựng 105
từ 12->15 triệu VND | Hà Nam, Hải Phòng, Toàn quốc
Ngày đăng 08 - 10 - 2018
Công ty Cổ phần xây dựng 105
từ 10->12 triệu VND | Hà Nam, Hải Phòng
Ngày đăng 07 - 10 - 2018
Công ty CP TMDV Xây Dựng Bình Phát
từ 3->5 triệu VND | Hải Phòng
Ngày đăng 01 - 10 - 2018
Công ty cổ phần Lê Dương
từ 10->12 triệu VND | Hà Nội, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Tuyên Quang
Ngày đăng 27 - 09 - 2018
Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Hải Phong
từ 7->10 triệu VND | Hải Phòng
Ngày đăng 27 - 09 - 2018
CONG TY CP TVTKXD HAI NAM
từ 10->12 triệu VND | Hải Phòng
Ngày đăng 22 - 09 - 2018
Liên kết được tài trợ
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K - KHU VỰC MIỀN BẮC
từ 7->10 triệu VND | Hải Phòng
Ngày đăng 17 - 09 - 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MAI LINH
từ 7->10 triệu VND | Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Khánh Hòa
Ngày đăng 06 - 09 - 2018
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vùng Xanh
từ 10->12 triệu VND | Hải Phòng
Ngày đăng 04 - 09 - 2018
công ty cổ phần thép miền bắc
từ 15->20 triệu VND | Hải Phòng
Ngày đăng 30 - 08 - 2018
Công ty cổ phần công trình Nhà Việt
từ 7->10 triệu VND | Hải Phòng
Ngày đăng 29 - 08 - 2018
Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dưng Công nghệ mới
từ 5->7 triệu VND | Hà Nội, Hải Phòng
Ngày đăng 29 - 08 - 2018
Công ty cổ phần cơ điện lạnh Air Cool
từ 7->10 triệu VND | Hải Phòng, Quảng Ninh
Ngày đăng 22 - 08 - 2018