Việc làm Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn, Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Thực phẩm Takahiro
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 18 - 06 - 2019
Liên kết được tài trợ
Nhà Hàng Bar, Cafe Saigon Retro
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 18 - 06 - 2019
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT AN AN PHÁT
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 18 - 06 - 2019
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH BẢO GIA TRẦN
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 18 - 06 - 2019
Nhà hàng Chả Cá Hà Nội
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 18 - 06 - 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM TRAVEL GROUP
từ 15->20 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 17 - 06 - 2019
Nhà Hàng Ngự Uyển (Công ty TNHH ĐT PT Minh Hùng)
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Cần Thơ
Ngày đăng 14 - 06 - 2019
CTY TNHH XDTM DV DU LỊCH HELLO VIET NAM
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 14 - 06 - 2019
Công ty TNHH MTV Đầu tư – Du lịch và Vận tải biển Phương Nam
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 14 - 06 - 2019
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG ICHIBA SUSHI VIỆT NAM
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 13 - 06 - 2019
CÔNG TY CPSX TM DV PHỞ HAI MƯƠI BỐN ( VIỆT THÁI QUỐC TẾ )
từ 12->15 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 13 - 06 - 2019
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINSCHOOL - CN HỒ CHÍ MINH
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 13 - 06 - 2019
CÔNG TY TNHH VIETNAM TRAVEL GROUP
từ 12->15 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 13 - 06 - 2019
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DÌN KÝ
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 13 - 06 - 2019
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DÌN KÝ
từ 3->5 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 13 - 06 - 2019
Liên kết được tài trợ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DÌN KÝ
từ 3->5 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 13 - 06 - 2019
Công ty TNHH Dịch vụ Du Lịch Tuấn Dũng
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 13 - 06 - 2019
FLIPSIDE HOSTEL _Công ty TNHH du lịch Mạo Hiểm Đông Nam Á
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh, Hà Nội
Ngày đăng 13 - 06 - 2019
CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG GIA CHÂU
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 12 - 06 - 2019
Cty TNHH DV Nhà Hàng Hương Phố
từ 20->25 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 12 - 06 - 2019
Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Quốc Tế Hải Sơn
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 12 - 06 - 2019
CÔNG TY TNHH MTV TNI
từ 12->15 triệu VND | Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Vĩnh Long
Ngày đăng 12 - 06 - 2019
CôNG TY TNHH BELLEZA VIệT NAM
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 12 - 06 - 2019
CôNG TY TNHH BELLEZA VIệT NAM
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 12 - 06 - 2019
Abura Soba - Kirinji - Mỳ Khô Nhật Bản
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 11 - 06 - 2019
Liên kết được tài trợ
TransViet Travel - CÔNG TY TNHH DU LỊCH TRẦN VIỆT
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 11 - 06 - 2019
CÔNG TY TNHH APGUJEONG VIET NAM
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 11 - 06 - 2019
TransViet Travel - CÔNG TY TNHH DU LỊCH TRẦN VIỆT
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 11 - 06 - 2019
NHÀ HÀNG TUẤN TÚ (CTy CP Fafilm Thành phố HCM)
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 11 - 06 - 2019
TT HỘI NGHỊ TIỆC DIAMOND PALACE
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 11 - 06 - 2019
CN 2 Cty TNHH ÂN NAM MANDARIN
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 10 - 06 - 2019
CÔNG TY CP TMDV TACO VIỆT NAM - Chi nhánh tại TP HCM
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 07 - 06 - 2019
Khách Hàng Tìm Việc Nhanh
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 07 - 06 - 2019
NHÀ HÀNG AUPARC - CTy TNHH Ăn Uống Pha Ánh Ráng Chiều
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 07 - 06 - 2019
Công ty TNHH MTV Phúc Anh Minh- OSAKA NOODLE
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 06 - 06 - 2019
Liên kết được tài trợ
Công Ty TNHH Azumaya Human Resourceful
từ 25->30 triệu VND | Hồ Chí Minh, Nước ngoài
Ngày đăng 05 - 06 - 2019
CITYVIEW_Công Ty TNHH Đầu Tư và Kinh Doanh BDS Mỹ Cảnh
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 05 - 06 - 2019
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du Lịch Trần Đặng
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 05 - 06 - 2019
Công ty CP Trung Nguyên Franchising
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 05 - 06 - 2019
PQC HOSPITALITY (CN CÔNG TY CP PQC CONVENTION)
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh, Hà Nội
Ngày đăng 05 - 06 - 2019
CONG TY TNHH KAMO
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 05 - 06 - 2019
CITYVIEW_Công Ty TNHH Đầu Tư và Kinh Doanh BDS Mỹ Cảnh
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 05 - 06 - 2019
CÔNG TY CP PIZZA NGON
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh, Cà Mau, Đồng Nai, Lâm Đồng
Ngày đăng 05 - 06 - 2019
TransViet Travel - CÔNG TY TNHH DU LỊCH TRẦN VIỆT
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 05 - 06 - 2019
Công Ty TNHH Thương Mại Đèn Lồng
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 04 - 06 - 2019
1
2
3
4
...

Danh sách ngành nghề