Việc làm Điện/Điện tử/Điện lạnh, Cà Mau

Cty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Econs
từ 12->15 triệu VND | Hồ Chí Minh, Cà Mau
Ngày đăng 11 - 10 - 2018
Liên kết được tài trợ
Cty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Econs
từ 20->25 triệu VND | Hồ Chí Minh, Cà Mau
Ngày đăng 11 - 10 - 2018
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN CICOLAND
từ 15->20 triệu VND | Hồ Chí Minh, Cà Mau, Đồng Tháp
Ngày đăng 11 - 08 - 2018
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN CICOLAND
từ 12->15 triệu VND | Hồ Chí Minh, Cà Mau, Đồng Tháp
Ngày đăng 11 - 08 - 2018
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VẠN HỘI PHÁT
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long
Ngày đăng 25 - 07 - 2018
Công ty cổ phần Việt Nam Food (VNF)
từ 5->7 triệu VND | Cà Mau, Hậu Giang
Ngày đăng 24 - 07 - 2018