Việc làm Kinh doanh, Ninh Bình

Công ty Cổ phần Vận tải Chuyên Nghiệp
từ 7->10 triệu VND | Bình Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ
Ngày đăng 11 - 04 - 2019
Liên kết được tài trợ
Công ty CP Ứng Dụng Công Nghệ Xanh Việt Nam
từ 10->12 triệu VND | Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh
Ngày đăng 04 - 04 - 2019
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS
từ 5->7 triệu VND | Ninh Bình
Ngày đăng 02 - 04 - 2019
Công Ty Cp Thiết Bị Công Nghiệp Nam Sơn
từ 12->15 triệu VND | Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình
Ngày đăng 31 - 03 - 2019
CÔNG TY TNHH SƠN KAWAI NHẬT BẢN
từ 15->20 triệu VND | Hà Nội, Nghệ An, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa
Ngày đăng 27 - 02 - 2019

Danh sách ngành nghề