Việc làm Nông/Lâm/Ngư nghiệp, Hà Nội

MASAN NUTRI - SCIENCE - CTy TNHH MNS Meat Hà Nam
từ 7->10 triệu VND | Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng 03 - 04 - 2019
Liên kết được tài trợ
CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIET NAM
từ 15->20 triệu VND | Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
Ngày đăng 25 - 02 - 2019

Danh sách ngành nghề