Việc làm Thực phẩm/DV ăn uống, Hà Nội

Nhà hàng Golden River
từ 7->10 triệu VND | Hà Nội
Ngày đăng 03 - 04 - 2019
Liên kết được tài trợ
CÔNG TY TNHH MTV TNI
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
Ngày đăng 02 - 04 - 2019
Milano Coffee Mỹ Đình
từ 5->7 triệu VND | Hà Nội
Ngày đăng 13 - 03 - 2019

Danh sách ngành nghề