Dầu khí/Địa chất - Trang 1

TORRECID VIETNAM CO;LTD
Thỏa thuận VND | Hà Nội
Ngày đăng 13 - 11 - 2018
Liên kết được tài trợ
Công ty cổ phần KHCN và TM Anh Linh
từ 7->10 triệu VND | Hà Nội
Ngày đăng 09 - 11 - 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT HÀNG HẢI VÀ DẦU KHÍ VIỄN ĐÔNG
Thỏa thuận VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 08 - 11 - 2018
NGHI SON REFINERY AND PETROCHEMICAL LLC – VIETNAM
Thỏa thuận VND | Thanh Hóa
Ngày đăng 08 - 11 - 2018
NAVIGOS SEARCH'S CLIENT
Thỏa thuận VND | Hà Nội
Ngày đăng 07 - 11 - 2018
INTERTEK VIETNAM LTD
Thỏa thuận VND | Hải Phòng
Ngày đăng 05 - 11 - 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT KVA
Thỏa thuận VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 05 - 11 - 2018
CTY TNHH Dịch vụ Giám định Á Châu
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 04 - 11 - 2018
Công ty TNHH TRAO ĐỔI HOÀN CẦU
từ 12->15 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 03 - 11 - 2018
CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ QUỐC TẾ VIỆT NAM – SINGAPORE
Thỏa thuận VND | Hà Nội
Ngày đăng 02 - 11 - 2018
Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước
từ 5->7 triệu VND | Hà Nội
Ngày đăng 01 - 11 - 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN L & A (Giải Pháp Nhân Lực Le & Associates)
từ 15->20 triệu VND | Đồng Nai
Ngày đăng 01 - 11 - 2018
TOTALGAZ VIETNAM
Thỏa thuận VND | Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày đăng 01 - 11 - 2018
NGHI SON REFINERY AND PETROCHEMICAL LLC – VIETNAM
Thỏa thuận VND | Thanh Hóa
Ngày đăng 01 - 11 - 2018
Công ty TNHH Xăng Dầu Dầu Khí Miền Nam
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 01 - 11 - 2018
Liên kết được tài trợ
Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước
từ 5->7 triệu VND | Hà Nội
Ngày đăng 01 - 11 - 2018
IDEMITSU LUBE VIETNAM CO., LTD.
Thỏa thuận VND | Hà Nội
Ngày đăng 01 - 11 - 2018
DKSH VIETNAM CO., LTD.
Thỏa thuận VND | Hà Nội
Ngày đăng 31 - 10 - 2018
ABB IN VIETNAM
Thỏa thuận VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 31 - 10 - 2018
TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA, HCM OFFICE
Thỏa thuận VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 31 - 10 - 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MỎ ĐỊA CHẤT
từ 12->15 triệu VND | Hà Nội
Ngày đăng 30 - 10 - 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MỎ ĐỊA CHẤT
từ 12->15 triệu VND | Hà Nội
Ngày đăng 29 - 10 - 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MỎ ĐỊA CHẤT
từ 12->15 triệu VND | Hà Nội
Ngày đăng 29 - 10 - 2018
Công ty TNHH TRAO ĐỔI HOÀN CẦU
từ 12->15 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 29 - 10 - 2018
Công ty CP Đầu tư Phát triển NGK Hà Nội
từ 10->12 triệu VND | Lai Châu
Ngày đăng 26 - 10 - 2018
Liên kết được tài trợ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG KIẾN MINH
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh, Đồng Nai
Ngày đăng 25 - 10 - 2018
EASTERN OCEAN SHIPPING SERVICE CO., LTD
Thỏa thuận VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 24 - 10 - 2018
NGHI SON REFINERY AND PETROCHEMICAL LLC – VIETNAM
Thỏa thuận VND | Thanh Hóa
Ngày đăng 24 - 10 - 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN L & A (Giải Pháp Nhân Lực Le & Associates)
từ 15->20 triệu VND | Đồng Nai
Ngày đăng 19 - 10 - 2018
ROSNEFT VIETNAM
Thỏa thuận VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 18 - 10 - 2018
CHEVRON LUBRICANTS VIETNAM LTD.
Thỏa thuận VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 17 - 10 - 2018
NAVIGOS SEARCH'S CLIENT
Thỏa thuận VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 17 - 10 - 2018
VARD VUNG TAU LIMITED
Thỏa thuận VND | Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày đăng 17 - 10 - 2018
NAVIGOS SEARCH'S CLIENT
Thỏa thuận VND | Thanh Hóa
Ngày đăng 17 - 10 - 2018
PECI VIETNAM LTD
Thỏa thuận VND | Thanh Hóa
Ngày đăng 17 - 10 - 2018
Liên kết được tài trợ
RAIMOL VIETNAM
Thỏa thuận VND | Đà Nẵng
Ngày đăng 17 - 10 - 2018
PTSC OFFSHORE SERVICES
Thỏa thuận VND | Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày đăng 16 - 10 - 2018
Cong ty TNHH Nhât Đức
từ 5->7 triệu VND | Đồng Nai
Ngày đăng 11 - 10 - 2018
CÔNG TY TNHH MTV VITACO ĐÀ NẴNG
từ 10->12 triệu VND | Khánh Hòa
Ngày đăng 02 - 10 - 2018
CTY TNHH Dịch vụ Giám định Á Châu
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 26 - 09 - 2018
Công ty TNHH TRAO ĐỔI HOÀN CẦU
từ 12->15 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 20 - 09 - 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN XÂY DỰNG TÂN UYÊN FICO.
từ 20->25 triệu VND | Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nước ngoài
Ngày đăng 07 - 09 - 2018
SOS Co, Ltd
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 07 - 09 - 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN XÂY DỰNG TÂN UYÊN FICO.
từ 20->25 triệu VND | Nước ngoài
Ngày đăng 07 - 09 - 2018
Công ty TNHH MTV TM DV KT Nhật Minh Thành
từ 5->7 triệu VND | Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai
Ngày đăng 07 - 09 - 2018
50 tin .
1
2
...