Giáo dục/Đào tạo/Thư viện

Liên kết được tài trợ

Hồ Chí Minh, Center Manager - Ivyprep HCM | Việc làm Giáo dục/Đào tạo/Thư viện

Tên công ty
INSTITUTE OF AMERICAN EDUCATION
Mức lương
Thỏa thuận
Mã tin 1065204
Ngày đăng 21-10-2018 09:14
Mức lương Thỏa thuận
Nguồn tin tuyển dụng tại https://www.vinavieclam.Com

Địa chỉ công ty: 60 Hai Ba Trung, Ben Nghe Ward, Distric 1, HCMC
Ngôn ngữ trình bày hồ sơ: Bất kỳ
Cấp bậc: Trưởng Phòng
Yêu cầu công việc
- Tốt nghiệp Đại học
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tư vấn, sales lĩnh vực giáo dục, ngân hàng, bảo hiểm, BĐS hoặc các ngành dịch vụ khác.
- Kĩ năng giao tiếp, CSKH tốt.
- Kĩ năng quản lý nhân viên và tổ chức các hoạt động & công việc hành chính nhân sự.
- Chịu được áp lực công việc & đạt target cấp trên đưa ra.
Brand Manager, Center Manager, Sales Manager
Mô tả công việc
- Chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động Kinh doanh điều hành và Quản lý tại Trung tâm. / Responsible for Operations and Management at the Center. 
- Hoạch tính doanh thu: Kiểm tra và báo cáo đối chiếu doanh thu học phí trong tháng cân đối chi phí trong chi nhánh (lương giáo viên, lương nhân viên, TA, chi phí điện, nước, ....)/ Revenue calculation: Check and report the revenue comparison in the branch expense balance sheet (teacher salary, employee salaries, TA, electricity, water costs, etc.). 
- Lập kế hoạch chiến lược: Lập kế hoạch chi tiết, chiến lược cụ thể cho từng tháng, từng dạng đối tượng muốn phát triển cho từng khu vực. Phân tích dựa trên thực lực, hiện trạng học viên và đối tượng khách hàng trong khu vực. Trình bày và thuyết phục BGĐ với kế hoạch của mình đề ra. / Strategic planning: Detailed planning, specific strategies for each month, each type of target for development in each area. Analyzing based on actual strength, current status of students and customers in the area. Present your plan and persuade Managing Director. 
- Đảm bảo doanh số của trung tâm theo chỉ tiêu đã thống nhất. / Assure the center's sales according to agreed targets. 
- Bao quát, lập kế hoạch và báo cáo các hoạt động đào tạo tại Trung tâm, chịu trách nhiệm đảm bảo Chất lượng đào tạo theo mục tiêu của Trung tâm./ To cover, plan and report training activities at the Center, responsible for assuring the quality of training according to the Center's targets.
- Quản lý quá trình thực hiện mục tiêu thông qua các công cụ quản lý, báo cáo tuần, tháng và các cuộc họp. Đề xuất giải pháp và có những điều chỉnh phù hợp trong quá trình thực thi để đạt được mục tiêu đề ra. / Manage the implementation of goals by management tools, weekly and monthly reports, and meetings. Propose solutions and make appropriate adjustments for the implementation process to achieve the targets. 
- Xây dựng, phát triển mối quan hệ- chăm sóc khách hàng. Tư vấn khách hàng: / Build, develop relationships - customer care. Customer consulting
- Xây dựng và phát triển các mối quan hệ, quảng bá và giới thiệu chương trình off premise với các Trường Phổ Thông, các Trung tâm Giáo Dục Đào Tạo, các Cơ quan chính quyền, Báo chí truyền thông địa Phương và các Công ty tập thể gần Trung Tâm. / Build and develop relationships, promote and introduce off-premise programs with schools, Education and Training Departments, Local Government Area, Local Journalism and Communication Departments and companies near the center. 
- Chủ động giải quyết các tình huống phát sinh ngoài thị trường./ Proactively solve situations arising out of the market. 
- Theo dõi tình hình Học Viên tại trung tâm, đề xuất chiến dịch makerting phù hợp. / Monitoring the status of students at the center, recommend appropriate makerting campaigns. 
- Bám sát thực hiện mục tiêu chiến lược - phát triển, cải thiện và nâng cao vị thế của Trung tâm. / Stick to the achievement of strategic objectives - develop, improve and enhance the Center's position. 
- Trao đổi, tiếp xúc, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, thân thiện giữa học viên và phụ huynh. / Discuss, contact, and build a good relationship, friendly between students and parents.
- Quản Lý nhân sự tại trung tâm/ Human resource management at the center 
- Lãnh đạo, quản lý lịch làm việc và hướng dẫn đào tạo nhân viên. Đề xuất tuyển nhân viên mới khi có nhu cầu. /Leadership, management of work schedules and training staff. Suggest new recruits when needed. 
- Huấn luyện năng lực, khả năng làm việc và kiến thức cho đội ngũ nhân viên. / Training of capacity, ability to work and knowledge for staff. 
- Chấm công nhân viên và giáo viên tại Trung tâm. / Employee and teacher recordings at the Center.  
- Các công việc theo yêu cầu của cấp trên. / Other tasks as required by Line Manager.
Phúc lợi

- Full health insurance policy
- Internal training courses
- Annual birthday party & company trip
Thông tin công ty

Institute of American Education (IAE) is a dynamic and growing education provider in Vietnam. We offer a variety of programs at primary school, high school, and undergraduate levels. In addition, we provide a number of English language training courses, including General English Proficiency, Business English, English for Specific Purposes, Standardized Test Preparation, and English for Academic Purposes. We have many campuses around Ho Chi Minh City, Ha Noi, and some other provinces.

As part of our fast development, we are seeking motivated, dedicated and passionate native English speaking ESL teachers to deliver our diverse programs. We offer candidates either full time or part-time flexible teaching opportunities across our campus locations. Teachers in the early stages of their teaching career will receive professional support and training where necessary from our academic team and senior teachers.


Địa chỉ công ty: 60 Hai Ba Trung, Ben Nghe Ward, Distric 1, HCMC
Nếu không thấy email, bạn vui lòng vào website của công ty đăng tin tuyển dụng hoặc gọi điện thoại để xin email.
Hoặc bạn cũng có thể nộp hồ sơ trực tiếp theo địa chỉ của công ty.
Tìm kiếm tên hoặc địa chỉ công ty trên Google.com để có nhiều thông tin liên hệ hơn.
Liên kết được tài trợ

Các tin khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VIỆT MỸ
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh, Hà Nội
Ngày đăng 22 - 01 - 2019

Danh sách ngành nghề