Việc làm Xây dựng, Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH SÁU BẢY CHÍN
từ 10->12 triệu VND | Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai
Ngày đăng 10 - 01 - 2019
Liên kết được tài trợ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HTC
từ 12->15 triệu VND | Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày đăng 27 - 12 - 2018
Công ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ Liên Sơn Quốc Tế
từ 15->20 triệu VND | Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày đăng 20 - 12 - 2018
POSCO E&C VIETNAM CO., LTD
Thỏa thuận VND | Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày đăng 17 - 12 - 2018
PTSC MECHANICAL & CONSTRUCTION CO,. LTD (PTSC M&C)
Thỏa thuận VND | Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày đăng 10 - 12 - 2018
Công Ty TNHH Xây Dựng Garam Vina
từ 12->15 triệu VND | Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày đăng 08 - 12 - 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT
Thỏa thuận VND | Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày đăng 07 - 12 - 2018
POSCO E&C VIETNAM CO., LTD
Thỏa thuận VND | Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày đăng 07 - 12 - 2018
AUSTAL VIETNAM
Thỏa thuận VND | Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày đăng 07 - 12 - 2018
Công ty CP Đầu tư Xây Dựng Thế Sơn
từ 12->15 triệu VND | Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày đăng 04 - 12 - 2018
Công Ty TNHH Xây Dựng Garam Vina
từ 12->15 triệu VND | Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày đăng 04 - 12 - 2018
Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2
từ 15->20 triệu VND | Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày đăng 20 - 10 - 2018

Danh sách ngành nghề