Việc làm Biên dịch/Phiên dịch, Hà Nội

NAVIGOS SEARCH'S CLIENT
Thỏa thuận VND | Hà Nội
Ngày đăng 10 - 01 - 2019
Liên kết được tài trợ
Hệ Thống Anh Ngữ Quốc tế OCEAN_Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
từ 7->10 triệu VND | Hà Nội
Ngày đăng 29 - 12 - 2018
PRIORI LANGUAGE LTD.
Thỏa thuận VND | Hà Nội
Ngày đăng 29 - 12 - 2018
Công Ty Asiana Travel
từ 7->10 triệu VND | Hà Nội
Ngày đăng 27 - 12 - 2018
Công Ty Asiana Travel
từ 7->10 triệu VND | Hà Nội
Ngày đăng 26 - 12 - 2018
Công ty TNHH Bách Kỳ Phương
từ 7->10 triệu VND | Hà Nội
Ngày đăng 24 - 12 - 2018
NAVIGOS SEARCH'S CLIENT
Thỏa thuận VND | Hà Nội
Ngày đăng 20 - 12 - 2018
NAVIGOS SEARCH'S CLIENT
Thỏa thuận VND | Hà Nội
Ngày đăng 20 - 12 - 2018
UVOCORP
Thỏa thuận VND | Hà Nội
Ngày đăng 19 - 12 - 2018
Hệ Thống Anh Ngữ Quốc tế OCEAN_Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
từ 7->10 triệu VND | Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
Ngày đăng 18 - 12 - 2018
CÔNG TY 100% VỐN NHẬT BẢN
Thỏa thuận VND | Hà Nội
Ngày đăng 17 - 12 - 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ GOLDSUN
Thỏa thuận VND | Hà Nội
Ngày đăng 14 - 12 - 2018
Công ty TNHH Bách Kỳ Phương
từ 7->10 triệu VND | Hà Nội
Ngày đăng 14 - 12 - 2018
HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY - HANOI
Thỏa thuận VND | Hà Nội
Ngày đăng 12 - 12 - 2018
Liên kết được tài trợ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ ANH
Thỏa thuận VND | Hà Nội
Ngày đăng 10 - 12 - 2018
CÔNG TY 100% VỐN NHẬT BẢN
Thỏa thuận VND | Hà Nội
Ngày đăng 02 - 12 - 2018
Công ty TNHH May Mặc Able Việt Nam
từ 7->10 triệu VND | Hà Nội
Ngày đăng 27 - 11 - 2018
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KIM HÒA
từ 10->12 triệu VND | Hà Nội
Ngày đăng 27 - 11 - 2018
JACK SEWING MACHINE CO.,LTD
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh, Hà Nội
Ngày đăng 19 - 11 - 2018
JACK SEWING MACHINE CO.,LTD
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh, Hà Nội
Ngày đăng 19 - 11 - 2018

Danh sách ngành nghề