Việc làm Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn, Hồ Chí Minh

CÔNG TY CP PIZZA NGON
Dưới 3 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 24 - 01 - 2019
Liên kết được tài trợ
CÔNG TY CP PIZZA NGON
từ 3->5 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 24 - 01 - 2019
CÔNG TY CPSX TM DV PHỞ HAI MƯƠI BỐN ( VIỆT THÁI QUỐC TẾ )
từ 12->15 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 23 - 01 - 2019
CÔNG TY TNHH LD VIEDAM
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 23 - 01 - 2019
VPĐD CTy TNHH TM Sky Garden - Nhà Hàng Sky Garden
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 21 - 01 - 2019
VPĐD CTy TNHH TM Sky Garden - Nhà Hàng Sky Garden
từ 15->20 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 21 - 01 - 2019
CÔNG TY CP PIZZA NGON
Dưới 3 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 21 - 01 - 2019
CÔNG TY CP PIZZA NGON
từ 3->5 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 21 - 01 - 2019
CÔNG TY TNHH DU LỊCH GOOD SÀI GÒN
từ 15->20 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 19 - 01 - 2019
Công Ty TNHH XNK HUROM JUICE CAFE
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 18 - 01 - 2019
CÔNG TY CP PIZZA NGON
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh, Cần Thơ
Ngày đăng 18 - 01 - 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC CHẢO ĐỎ
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 16 - 01 - 2019
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du Lịch Trần Đặng
từ 12->15 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 16 - 01 - 2019
Got Bun?
từ 3->5 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 16 - 01 - 2019
Shri Restaurant & Lounge
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 16 - 01 - 2019
Liên kết được tài trợ
CÔNG TY TNHH SAMJIN GLOBALNET
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 16 - 01 - 2019
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du Lịch Trần Đặng
từ 12->15 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 15 - 01 - 2019
Bong Sen Yamachi Co,. Ltd.
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 15 - 01 - 2019
TRÀ SỮA ĐÀI LOAN KAORI OCHA - CÔNG TY TNHH ANN CHARMING WELLNESS
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 15 - 01 - 2019
CÔNG TY TNHH MTV B-CARRY
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 14 - 01 - 2019
Công ty TNHH Nhà hàng Việt Phố
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 14 - 01 - 2019
CÔNG TY CPSX TM DV PHỞ HAI MƯƠI BỐN ( VIỆT THÁI QUỐC TẾ )
từ 12->15 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 11 - 01 - 2019
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du Lịch Trần Đặng
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 11 - 01 - 2019
KEA HOSPITALITY
Thỏa thuận VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 10 - 01 - 2019
Liên kết được tài trợ
CTY CP ĐẦU TƯ VIÊN NGỌC MỚI
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 09 - 01 - 2019
Presotea Việt Nam - Cty CP Royal Garden
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 08 - 01 - 2019
Công ty TNHH Nhà Hàng Món Huế
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 08 - 01 - 2019
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINSCHOOL - CN HỒ CHÍ MINH
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 08 - 01 - 2019
MYLIFE COFFEE - Cty TNHH TM&DV Cuộc Sống Của Tôi
từ 3->5 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 08 - 01 - 2019
MYLIFE COFFEE - Cty TNHH TM&DV Cuộc Sống Của Tôi
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 08 - 01 - 2019
MYLIFE COFFEE - Cty TNHH TM&DV Cuộc Sống Của Tôi
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 08 - 01 - 2019
Hẻm Quán - Q6
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 07 - 01 - 2019
Nhà hàng Bar Phatty
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 07 - 01 - 2019
Nhà hàng Bar Phatty
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 07 - 01 - 2019
Liên kết được tài trợ
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ S&7 - NHÀ HÀNG KING BBQ BUFFET
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 03 - 01 - 2019
Nhà Hàng Bar, Cafe Saigon Restro
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 03 - 01 - 2019
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ S&7 - NHÀ HÀNG KING BBQ BUFFET
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 03 - 01 - 2019
Công ty CP Trung Nguyên Franchising
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 02 - 01 - 2019
Công ty CP Trung Nguyên Franchising
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 02 - 01 - 2019
Công ty TNHH Nhà Hàng Món Huế
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 02 - 01 - 2019
Công ty TNHH Nhà Hàng Món Huế
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 02 - 01 - 2019
Công ty TNHH Nhà Hàng Món Huế
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 02 - 01 - 2019
CTY CP ĐẦU TƯ VIÊN NGỌC MỚI
từ 12->15 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 01 - 01 - 2019
CHRISTINA'S VIETNAM
Thỏa thuận VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 29 - 12 - 2018
Có tất cả 182 tin Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn - Hồ Chí Minh.
1
2
3
4
5
...

Danh sách ngành nghề