Việc làm Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn, Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Paris Baguette Việt Nam
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 19 - 07 - 2019
Liên kết được tài trợ
TIAN MI MI
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 19 - 07 - 2019
CÔNG TY TNHH SPICE WORLD HOTPOT VIETNAM
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 18 - 07 - 2019
CÔNG TY TNHH SPICE WORLD HOTPOT VIETNAM
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 18 - 07 - 2019
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH CỎ VIỆT
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 18 - 07 - 2019
Taste Of SaiGon Restaurant - Cafe
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 18 - 07 - 2019
Công Ty TNHH Eden Hotel Sài Gòn
từ 3->5 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 18 - 07 - 2019
TT HỘI NGHỊ TIỆC DIAMOND PALACE
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 18 - 07 - 2019
NHÀ HÀNG CHIYODA SUSHI - CTy CP Chiyoda Sushi V Lotus
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 18 - 07 - 2019
An Vuong-The Snap Service Trading Company Limited
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 18 - 07 - 2019
An Vuong-The Snap Service Trading Company Limited
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 18 - 07 - 2019
An Vuong-The Snap Service Trading Company Limited
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 18 - 07 - 2019
DON CHICKEN - Công Ty TNHH Quốc Tế Somy
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 18 - 07 - 2019
Công ty TNHH Thảo Tiến
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 17 - 07 - 2019
An Vuong-The Snap Service Trading Company Limited
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 17 - 07 - 2019
Liên kết được tài trợ
CÔNG TY CP TMDV TACO VIỆT NAM - Chi nhánh tại TP HCM
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 17 - 07 - 2019
Dallas Cakes & Coffee - CÔNG TY TNHH DALLAS
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 17 - 07 - 2019
Công ty cổ phần nhịp cầu kinh doanh Sao Sài Gòn
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 16 - 07 - 2019
Nhà Hàng Fouras(Công Ty TNHH TMDV Long Anh Khoa)
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 16 - 07 - 2019
Silverland Hospitality ( DNTN Khách sạn Tân Hải Long )
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 16 - 07 - 2019
Công Ty TNHH MTV Nhà Hàng Món Ý
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 16 - 07 - 2019
Công Ty TNHH Paris Baguette Việt Nam
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 16 - 07 - 2019
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du Lịch Trần Đặng
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 16 - 07 - 2019
Silverland Hospitality ( DNTN Khách sạn Tân Hải Long )
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 15 - 07 - 2019
Nhà hàng “Cá Rô Quán”
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 15 - 07 - 2019
Liên kết được tài trợ
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINSCHOOL - CN HỒ CHÍ MINH
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng
Ngày đăng 15 - 07 - 2019
CÔNG TY TNHH DU LỊCH SA CO
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 15 - 07 - 2019
TransViet Travel - CÔNG TY TNHH DU LỊCH TRẦN VIỆT
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 13 - 07 - 2019
Công Ty Cổ Phần JAYA Travel
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 13 - 07 - 2019
Công Ty Cổ Phần JAYA Travel
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 13 - 07 - 2019
TransViet Travel - CÔNG TY TNHH DU LỊCH TRẦN VIỆT
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 12 - 07 - 2019
Công ty TNHH MTV Đa Niềm Tin
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 12 - 07 - 2019
Công ty TNHH MTV Đa Niềm Tin
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 12 - 07 - 2019
Công ty TNHH thực phẩm H.A.M ( Cơm tấm Ngô Quyền)
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 12 - 07 - 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC CHẢO ĐỎ_WRAP & ROLL
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 12 - 07 - 2019
Liên kết được tài trợ
Q bakery and coffee
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 12 - 07 - 2019
CÔNG TY CPSX TM DV PHỞ HAI MƯƠI BỐN ( VIỆT THÁI QUỐC TẾ )
từ 12->15 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 11 - 07 - 2019
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SỐ 5 BRIX
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 11 - 07 - 2019
Công ty Cổ phần Thực phẩm Takahiro
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 11 - 07 - 2019
Công Ty TNHH Thương Mại Đèn Lồng
từ 3->5 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 10 - 07 - 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẨM THỰC DELI
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 10 - 07 - 2019
TransViet Travel - CÔNG TY TNHH DU LỊCH TRẦN VIỆT
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 10 - 07 - 2019
Công ty Cổ phần Thực phẩm Takahiro
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 09 - 07 - 2019
NHÀ HÀNG THỐ ĐÁ – CÔNG TY THỦY MỘC
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 08 - 07 - 2019
Quán Leresa - CÔNG TY TNHH AN CƠ BÌNH DƯƠNG
từ 3->5 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 08 - 07 - 2019
1
2
3
4
...

Danh sách ngành nghề