Việc làm Dược/Hóa chất/Sinh hóa, Đồng Nai

Công ty TNHH CN Cao Su Chính Tân VN
từ 5->7 triệu VND | Đồng Nai
Ngày đăng 12 - 07 - 2019
Liên kết được tài trợ
Công Ty TNHH Olam Việt Nam
từ 5->7 triệu VND | Đồng Nai
Ngày đăng 11 - 07 - 2019
Công ty TNHH Dược phẩm Sao Mộc
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai
Ngày đăng 10 - 07 - 2019
công ty TNHH Dược Phẩm Minh Hà
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày đăng 05 - 07 - 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH NIÊN
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Quảng Nam, Tiền Giang
Ngày đăng 01 - 07 - 2019
Công ty CP Dược phẩm Pharmacity
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai
Ngày đăng 01 - 07 - 2019
công ty TNHH Dược Phẩm Minh Hà
từ 15->20 triệu VND | Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai
Ngày đăng 26 - 06 - 2019
Công ty TNHH Song Minh Phúc Pharma
từ 15->20 triệu VND | Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh
Ngày đăng 13 - 06 - 2019
Công Ty Cổ Phần Sao Thiên Lương
từ 10->12 triệu VND | Hà Nội, Đồng Nai, Hải Phòng, Nam Định, Vĩnh Phúc
Ngày đăng 08 - 06 - 2019
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dược Phẩm HTP
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Thừa Thiên - Huế
Ngày đăng 08 - 06 - 2019
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dược Phẩm HTP
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Thừa Thiên - Huế
Ngày đăng 07 - 06 - 2019
Công ty CP Dược phẩm Pharmacity
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai
Ngày đăng 03 - 06 - 2019
Công ty CP HH Vedan Việt Nam
từ 5->7 triệu VND | Đồng Nai
Ngày đăng 31 - 05 - 2019
Công Ty TNHH Sơn Sento
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
Ngày đăng 28 - 05 - 2019
Công ty CP HH Vedan Việt Nam
từ 5->7 triệu VND | Đồng Nai
Ngày đăng 22 - 05 - 2019

Danh sách ngành nghề