Việc làm Sản xuất/Vận hành sản xuất, Cần Thơ

Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hậu Giang
Ngày đăng 05 - 12 - 2018
Liên kết được tài trợ
Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam
từ 10->12 triệu VND | Cần Thơ, Hậu Giang
Ngày đăng 14 - 11 - 2018
CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM
từ 5->7 triệu VND | Cần Thơ
Ngày đăng 05 - 11 - 2018
CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM
từ 5->7 triệu VND | Cần Thơ
Ngày đăng 01 - 11 - 2018
CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM
từ 7->10 triệu VND | Cần Thơ
Ngày đăng 26 - 10 - 2018
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BSB
Thỏa thuận VND | Cần Thơ
Ngày đăng 23 - 10 - 2018
NAVIGOS SEARCH
Thỏa thuận VND | Cần Thơ
Ngày đăng 15 - 10 - 2018
Vin HR Corparation
từ 15->20 triệu VND | Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
Ngày đăng 25 - 09 - 2018
Vin HR Corparation
từ 12->15 triệu VND | Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
Ngày đăng 25 - 09 - 2018
Vin HR Corparation
từ 12->15 triệu VND | Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
Ngày đăng 24 - 09 - 2018
Công ty TNHH SX & TM Anh Tuấn
từ 5->7 triệu VND | Cần Thơ
Ngày đăng 17 - 09 - 2018

Danh sách ngành nghề