Việc làm Xây dựng, Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Xuân Quang
từ 7->10 triệu VND | Hà Nội, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Thái Bình
Ngày đăng 16 - 02 - 2019
Liên kết được tài trợ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
từ 7->10 triệu VND | Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh
Ngày đăng 11 - 02 - 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CARBON VIỆT NAM
Thỏa thuận VND | Đà Nẵng
Ngày đăng 10 - 01 - 2019
Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Quân Đạt
từ 15->20 triệu VND | Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa
Ngày đăng 09 - 01 - 2019
Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Quân Đạt
từ 12->15 triệu VND | Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa
Ngày đăng 09 - 01 - 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM
Thỏa thuận VND | Đà Nẵng
Ngày đăng 29 - 12 - 2018
DURACONS Co.Ltd
từ 7->10 triệu VND | Đà Nẵng
Ngày đăng 26 - 12 - 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG DINCO
Thỏa thuận VND | Đà Nẵng
Ngày đăng 24 - 12 - 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG DINCO
Thỏa thuận VND | Đà Nẵng
Ngày đăng 24 - 12 - 2018
CÔNG TY CP PPC AN THỊNH ĐÀ NẴNG
Thỏa thuận VND | Đà Nẵng
Ngày đăng 24 - 12 - 2018

Danh sách ngành nghề