Việc làm Xây dựng, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH TTPCONS
từ 12->15 triệu VND | Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Quảng Nam, Quảng Ngãi
Ngày đăng 07 - 12 - 2018
Liên kết được tài trợ
Công ty CP XD Bông Sen Vàng
từ 15->20 triệu VND | Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Ngãi
Ngày đăng 05 - 12 - 2018
Công ty cổ phần Sông Đà 4
từ 7->10 triệu VND | Hà Nội, Cao Bằng, Nghệ An, Quảng Ngãi
Ngày đăng 27 - 11 - 2018
Công ty TNHH Dịch vụ Công trình Nhật Uy
từ 5->7 triệu VND | Quảng Ngãi
Ngày đăng 01 - 11 - 2018
Hawee Group
từ 10->12 triệu VND | Hà Nội, Hà Nam, Long An, Quảng Ngãi
Ngày đăng 10 - 10 - 2018
Công ty cổ phần ngôi nhà Hoàn Hảo
từ 12->15 triệu VND | Đà Nẵng, Hải Dương, Nam Định, Quảng Ngãi, Thái Bình
Ngày đăng 06 - 10 - 2018
Công ty CP XD Bông Sen Vàng
từ 15->20 triệu VND | Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Ngãi
Ngày đăng 20 - 09 - 2018
Công ty CP XD Bông Sen Vàng
từ 15->20 triệu VND | Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Ngãi
Ngày đăng 20 - 09 - 2018
Công ty cổ phần Thành Quân
từ 7->10 triệu VND | Quảng Ngãi
Ngày đăng 20 - 09 - 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN
từ 10->12 triệu VND | Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Thái Bình
Ngày đăng 19 - 09 - 2018
Công ty CP Đầu Tư & Xây Dựng Conda
từ 5->7 triệu VND | Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế
Ngày đăng 17 - 09 - 2018

Danh sách ngành nghề