Dệt may - Trang 1

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI L&T
từ 20->25 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 13 - 12 - 2018
Liên kết được tài trợ
CÔNG TY TNHH OKTAVA VIỆT NAM
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 12 - 12 - 2018
CÔNG TY TNHH OKTAVA VIỆT NAM
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 12 - 12 - 2018
Công ty TNHH May Thêu giày An Phước
từ 12->15 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 11 - 12 - 2018
Công ty TNHH May Oasis
từ 12->15 triệu VND | Hồ Chí Minh, Bình Định
Ngày đăng 11 - 12 - 2018
CÔNG TY TNHH IMPROMUNDI
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 10 - 12 - 2018
CÔNG TY TNHH IMPROMUNDI
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 10 - 12 - 2018
DNTN ÂU VĂN THẢO
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 10 - 12 - 2018
Công Ty TNHH High Clothing
từ 7->10 triệu VND | Long An
Ngày đăng 08 - 12 - 2018
CÔNG TY TNHH IMPROMUNDI
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 07 - 12 - 2018
CÔNG TY TNHH IMPROMUNDI
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 07 - 12 - 2018
CÔNG TY TNHH THÁI SƠN S.P
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 07 - 12 - 2018
Công ty TNHH Triumph International Việt Nam
từ 5->7 triệu VND | Bình Dương
Ngày đăng 06 - 12 - 2018
Công ty TNHH Sungwon Field Vina
từ 12->15 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 04 - 12 - 2018
CÔNG TY TNHH MTV CHÂU HIẾU THÀNH
từ 12->15 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 04 - 12 - 2018
Liên kết được tài trợ
Công ty TNHH May Oasis
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 04 - 12 - 2018
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ARVENCO GMBH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (THỤY SĨ)
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 27 - 11 - 2018
CÔNG TY TNHH AJIN VINA
từ 10->12 triệu VND | Bình Dương
Ngày đăng 26 - 11 - 2018
Công ty TNHH May Thêu giày An Phước
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 26 - 11 - 2018
Công ty TNHH May Thêu giày An Phước
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 25 - 11 - 2018
CÔNG TY THHH SEMO VINA
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh, Bình Dương
Ngày đăng 25 - 11 - 2018
Công Ty TNHH GATHO
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 25 - 11 - 2018
Công ty TNHH Dacotex Đà Nẵng
từ 12->15 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 25 - 11 - 2018
Công ty TNHH Dacotex Đà Nẵng
từ 12->15 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 24 - 11 - 2018
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI L&T
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 24 - 11 - 2018
Liên kết được tài trợ
CÔNG TY TNHH Cloth & People Vina
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 23 - 11 - 2018
Công ty TNHH May Oasis
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 23 - 11 - 2018
Công ty TNHH Thương mại GEMS Việt Nam
từ 5->7 triệu VND | Hà Nội
Ngày đăng 23 - 11 - 2018
Công ty TNHH Thương mại GEMS Việt Nam
từ 5->7 triệu VND | Hà Nội
Ngày đăng 23 - 11 - 2018
Công Ty TNHH High Clothing
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh, Long An
Ngày đăng 22 - 11 - 2018
Công Ty TNHH High Clothing
từ 7->10 triệu VND | Long An
Ngày đăng 22 - 11 - 2018
Công ty TNHH Thương mại GEMS Việt Nam
từ 5->7 triệu VND | Hà Nội
Ngày đăng 22 - 11 - 2018
Công ty TNHH Thương mại GEMS Việt Nam
từ 7->10 triệu VND | Hà Nội
Ngày đăng 22 - 11 - 2018
CÔNG TY TNHH TM MAY MẶC QUỚI CHI
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 20 - 11 - 2018
Logistik Unicorp Vietnam
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 20 - 11 - 2018
Liên kết được tài trợ
CÔNG TY TNHH XINDADONG TEXTILES(VIETNAM)
từ 10->12 triệu VND | Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi
Ngày đăng 18 - 11 - 2018
CÔNG TY TNHH CHAIN YARN VIỆT NAM
từ 7->10 triệu VND | Bình Dương
Ngày đăng 15 - 11 - 2018
Công ty TNHH thương mại và thời trang Hà Anh
từ 7->10 triệu VND | Hà Nội
Ngày đăng 15 - 11 - 2018
Công ty TNHH Thương mại May Elysia
từ 7->10 triệu VND | Hà Nội
Ngày đăng 14 - 11 - 2018
Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh VNS VIệt Nam
từ 5->7 triệu VND | Long An
Ngày đăng 14 - 11 - 2018
Công Ty TNHH Dệt May Phú An - PATex Việt Nam
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 13 - 11 - 2018
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN PHƯỚC
từ 12->15 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 13 - 11 - 2018
TNHH sản xuất và thương mại thời trang tino
từ 5->7 triệu VND | Hà Nội
Ngày đăng 13 - 11 - 2018
Công ty TNHH Triumph International Việt Nam
từ 5->7 triệu VND | Bình Dương
Ngày đăng 13 - 11 - 2018
Xuong gia cong
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 13 - 11 - 2018
267 tin .
1
2
3
4
5
6
...

Danh sách ngành nghề