Giày da/Thuộc da - Trang 1

CÔNG TY TNHH GIÀY VIỄN THỊNH
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh, Long An
Ngày đăng 19 - 01 - 2019
Liên kết được tài trợ
CÔNG TY TNHH GIÀY VIỄN THỊNH
từ 7->10 triệu VND | Long An
Ngày đăng 18 - 01 - 2019
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ILLIES VIỆT NAM
Thỏa thuận VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 10 - 01 - 2019
HỆ THỐNG HÀNG HIỆU XUẤT KHẨU TORANO
Thỏa thuận VND | Hà Nội
Ngày đăng 10 - 01 - 2019
CÔNG TY TNHH SAMIL TONG SANG VINA
từ 7->10 triệu VND | Bình Dương
Ngày đăng 09 - 01 - 2019
CÔNG TY TNHH GIÀY VIỄN THỊNH
từ 10->12 triệu VND | Long An
Ngày đăng 05 - 01 - 2019
Công Ty Cổ Phần Giày Dép Cao Su Màu
từ 10->12 triệu VND | Đồng Nai
Ngày đăng 03 - 01 - 2019
QRI CO., LTD
Thỏa thuận VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 29 - 12 - 2018
CÔNG TY TNHH BÌNH TIÊN ĐỒNG NAI
từ 7->10 triệu VND | Đồng Nai
Ngày đăng 26 - 12 - 2018
SHENG JEOU VIETNAM
Thỏa thuận VND | Long An
Ngày đăng 21 - 12 - 2018
WOLVERINE VIETNAM LLC
Thỏa thuận VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 21 - 12 - 2018
VPĐD CARMEL CLOTHING LTD
Thỏa thuận VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 19 - 12 - 2018
ADIDAS SOURCING LIMITED
Thỏa thuận VND | Biên Hòa
Ngày đăng 19 - 12 - 2018
NAVIGOS SEARCH
Thỏa thuận VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 19 - 12 - 2018
NAVIGOS SEARCH'S CLIENT
Thỏa thuận VND | Long An
Ngày đăng 18 - 12 - 2018
Liên kết được tài trợ
CÔNG TY TNHH LEE & VINA
Thỏa thuận VND | Bình Dương
Ngày đăng 17 - 12 - 2018
CÔNG TY TNHH GIẦY THANH THỦY
Thỏa thuận VND | Phú Thọ
Ngày đăng 10 - 12 - 2018
NAVIGOS SEARCH
Thỏa thuận VND | Hà Nội
Ngày đăng 08 - 12 - 2018
ESQUEL GARMENT MANUFACTURING VIET NAM-HOA BINH
Thỏa thuận VND | Hà Nội
Ngày đăng 07 - 12 - 2018
STAR FASHION COMPANY LTD.
Thỏa thuận VND | Hà Nội
Ngày đăng 07 - 12 - 2018
VICTORINOX ASIA SOURING LIMITED
Thỏa thuận VND | Nam Định
Ngày đăng 07 - 12 - 2018
PUMA
Thỏa thuận VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 07 - 12 - 2018
INTERTEK VIETNAM LTD
Thỏa thuận VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 07 - 12 - 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG DƯƠNG
Thỏa thuận VND | Hà Nội
Ngày đăng 07 - 12 - 2018
RADIO SYSTEMS CORPORATION
Thỏa thuận VND | Đồng Nai
Ngày đăng 07 - 12 - 2018
Liên kết được tài trợ
VAGABOND VIETNAM LTD
Thỏa thuận VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 07 - 12 - 2018
NAVIGOS SEARCH CLIENT
Thỏa thuận VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 04 - 12 - 2018
NIKE INC VIETNAM
Thỏa thuận VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 02 - 12 - 2018
APPAREL FAR EASTERN (VIETNAM)
Thỏa thuận VND | Bình Dương
Ngày đăng 02 - 12 - 2018
CÔNG TY TNHH DỆT VÀ NHUỘM HƯNG YÊN
Thỏa thuận VND | Hưng Yên
Ngày đăng 02 - 12 - 2018
CÔNG TY TNHH DỆT VÀ NHUỘM HƯNG YÊN
Thỏa thuận VND | Hưng Yên
Ngày đăng 02 - 12 - 2018
CÔNG TY TNHH DỆT VÀ NHUỘM HƯNG YÊN
Thỏa thuận VND | Hưng Yên
Ngày đăng 02 - 12 - 2018
PUMA
Thỏa thuận VND | Bình Dương
Ngày đăng 29 - 11 - 2018
SAITEX INTERNATIONAL
Thỏa thuận VND | Đồng Nai
Ngày đăng 29 - 11 - 2018
ADIDAS SOURCING LIMITED
Thỏa thuận VND | Hà Nội
Ngày đăng 29 - 11 - 2018
Liên kết được tài trợ
SAITEX INTERNATIONAL
Thỏa thuận VND | Biên Hòa
Ngày đăng 26 - 11 - 2018
INTERTEK VIETNAM LTD
Thỏa thuận VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 26 - 11 - 2018
APPAREL FAR EASTERN (VIETNAM)
Thỏa thuận VND | Bình Dương
Ngày đăng 26 - 11 - 2018
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MAST INDUSTRIES (FAR EAST) LIMITED TẠI TP.HCM
Thỏa thuận VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 26 - 11 - 2018

Danh sách ngành nghề