Bảo vệ/Vệ sĩ/An ninh - Trang 3

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh, Hà Nội
Ngày đăng 20 - 11 - 2018
Liên kết được tài trợ
CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP VÂN LONG
từ 5->7 triệu VND | Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Nguyên
Ngày đăng 20 - 11 - 2018
CTY TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Đất Việt
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
Ngày đăng 20 - 11 - 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh, Hà Nội
Ngày đăng 19 - 11 - 2018
Đông Đô Thăng Long
từ 3->5 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 16 - 11 - 2018
Đông Đô Thăng Long
từ 3->5 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 16 - 11 - 2018
CTY TNHH DV Bảo vệ Thanh Bình Phú Mỹ
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 16 - 11 - 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa
Ngày đăng 16 - 11 - 2018
CTy Bảo Vệ Công Thương (Ngân Hàng Vietinbank)
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 15 - 11 - 2018
CTy Bảo Vệ Công Thương (Ngân Hàng Vietinbank)
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh, Đồng Nai
Ngày đăng 15 - 11 - 2018
CTy Bảo Vệ Công Thương (Ngân Hàng Vietinbank)
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh, Đồng Nai
Ngày đăng 15 - 11 - 2018
PQC HOSPITALITY (CÔNG TY CP PQC CONVENTION)
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 13 - 11 - 2018
Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ An Bình
từ 5->7 triệu VND | Hà Nội
Ngày đăng 10 - 11 - 2018
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VIỆT THIÊN LONG
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 09 - 11 - 2018
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VIỆT THIÊN LONG
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 08 - 11 - 2018
Liên kết được tài trợ
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VIỆT THIÊN LONG
từ 7->10 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 08 - 11 - 2018
Công ty Cổ Phần Catalan
từ 7->10 triệu VND | Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
Ngày đăng 07 - 11 - 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ QUỐC TẾ BÌNH TRƯỜNG AN
từ 7->10 triệu VND | Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình
Ngày đăng 06 - 11 - 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ QUỐC TẾ BÌNH TRƯỜNG AN
từ 7->10 triệu VND | Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình
Ngày đăng 06 - 11 - 2018
Công ty CP Dược phẩm Pharmacity
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 02 - 11 - 2018
Công ty TNHH Thành Trung
từ 10->12 triệu VND | Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
Ngày đăng 01 - 11 - 2018
CTY CỔ PHẦN DV BẢO VỆ ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM
từ 5->7 triệu VND | Hà Nội, Hưng Yên
Ngày đăng 29 - 10 - 2018
CTY CỔ PHẦN DV BẢO VỆ ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM
từ 5->7 triệu VND | Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên
Ngày đăng 27 - 10 - 2018
Công ty CP Dược phẩm Pharmacity
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 26 - 10 - 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 26 - 10 - 2018
Liên kết được tài trợ
Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Nhất Việt
từ 5->7 triệu VND | Hà Nội
Ngày đăng 24 - 10 - 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ QUỐC TẾ BÌNH TRƯỜNG AN
từ 5->7 triệu VND | Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình
Ngày đăng 20 - 10 - 2018
CTY TNHH DV Bảo vệ Thanh Bình Phú Mỹ
từ 5->7 triệu VND | Hồ Chí Minh, Bình Dương
Ngày đăng 19 - 10 - 2018
Việc làm thêm online 2 – 3h/ngày lương khởi điểm 7-9tr/tháng yêu cầu có máy tính
Thỏa thuận VND | Hồ Chí Minh
Ngày đăng 16 - 10 - 2018
119 tin .
1
2
3
...

Danh sách ngành nghề